Ostale usluge - Sljedivost

SljedivostU svrhu zaštite potrošača, a kao discipliniranje i pomoć proizvođačima, 28. siječnja 2002. godine i Europski je parlament donio zakon o uvođenju sljedivosti u prehrambenu industriju, objavljenom u službenom glasniku Europske zajednice (Official Journal of the European Communities – Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council).

Zakon nalaže da svi proizvođači hrane unutar Europske unije, a i oni izvan nje koji izvoze u EU, moraju do kraja 2004. godine, tj. na dan 01.01.2005., imati uveden neki od oblika praćenja sljedivosti svojih proizvoda.

"SLJEDIVOST" – jest mogućnost ulaženja u trag hrani, hrani za životinje, životinji koja proizvodi hranu, odnosno služi za proizvodnju hrane, sirovini ili tvari koja je namijenjena ugrađivanju ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije.

Što dobivamo uvođenjem slijednosti:

 • cjelovita optimizacija i nadzor tijeka roba
 • uporaba crtičnog koda
 • skladište bez papira
 • slijednost serija i skladišnih aktivnosti
 • praćenje uporabe FIFO metode
 • stalno izvođenje inventure
 • poboljšanje kvalitete te racionalizacija i optimizacija procesa
 • sustavna evidencija isporučene robe
 • transparentnost i povećanje organizacijskog stupnja skladišta
 • poštivanje zakonske regulative
 • brža reakcija na tržištu
 • veći ugled

Subjekti u poslovanju s hranom dužni su uspostaviti sustav evidencija, odnosno baze podataka i osigurati postupke koji će im omogućiti da u svakom trenutku mogu identificirati svaku pravnu i fizičku osobu koja ih je opskrbljivala hranom, životinjama koje proizvode hranu ili služe za proizvodnju hrane ili bilo kojim drugim tvarima koje su namijenjene proizvodnji ili se može očekivati da će biti upotrijebljene u proizvodnji hrane. (citat Zakon o hrani NN 46/07)