Ostale usluge - Priprema projekata za EU fondove

EU flagZnate li da se gotovo svaka poduzetna ideja može oblikovati u kvalitetan i opravdan projekt?

Obratite nam se kako bi vam mogli pružiti informacije o aktualnim projektima i natječajima koji podržavaju/financiraju vašu ideju odnosno prijedlog projekta.
Pružit ćemo vam pomoć pri formulaciji projekta prikladnog za financiranje kroz EU fondove.

Na temelju osnovne ideje razradit ćemo prijedlog projekta sa jasno definiranim ciljevima i aktivnostima koje će se provoditi tokom projekta. Važan dio prijave projekta čini logička matrica i proračun projekta koji ćemo vam izraditi. Pripremit ćemo kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta i druge dokumente koji podupiru prijedlog projekta ili su dio natječajne dokumentacije.

Korisnici projekata mogu biti državne institucije, jedinice lokalne uprave i samouprave, udruge, poduzetnici.

Informirajte se koje su vaše mogućnosti i nazovite nas!

U nastavku možete pregledati informacije o programima financiranja u EU. Informacije su preuzete sa službene stranice Enterprise Europe Network (www.een.hr).

PROGRAMI FINANCIRANJA U EU: