Ostale usluge - Održavanje sustava

Naša tvrtka nudi mogućnost održavanja postavljenog sustava kvalitete. Prema potrebama i željama preuzimamo ulogu Vašeg menadžera kvalitete. Potičemo funkcioniranje sustava upravljanja kvalitete.

Time dobivate savjetnika koji je zadužen za Vas, koji unapređuje sustav kvalitete i potiče da se Vaš utrošak vremena na sustav kvalitete optimizira. Savjetnik Vam pomaže da odredite svoje potrebe vezano uz unapređenje poslovanja.

Neke od osnovnih aktivnosti koje obavljamo za Vas jesu:

 • revizija dokumentacije
 • edukacija vezana uz sustav upravljanja kvalitetom
 • analize prikupljenih podataka
 • provođenje internih audita
 • pomoć pri popravnim i zaštitnim radnjama
 • mjerenje zadovoljstva kupaca
 • priprema upravine ocjene sustava

Ove aktivnosti dovode do:

 • ažurne dokumentacije
 • stvaranja odgovarajućih navika zaposlenika i implementacije promjena
 • analiziranjem podataka dobivaju se objektivne informacije kao podloga za unapređenje
 • redovitim i uspješnim provođenjem internih audita dobivaju se ključne informacije o funkcioniranju i unapređivanju sustava kvalitete
 • provedbom popravnih i zaštitnih radnji uz našu pomoć stvara se okruženje gdje se greška ne tolerira
 • unapređenjem sustava mjerenja zadovoljstva kupaca prilagođava se sustav potrebama organizacije
 • priprema podloga za donošenje poslovnih ciljeva