Sustavi upravljanja - ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom. Navedena norma je generička norma, što znači da su svi zahtjevi u normi općeniti i da se mogu primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod ili uslugu. Bitno je napomenuti da se prilikom certifikacije certificira pojedini proces, a ne pojedini proizvod ili usluga.

Primjena sustava upravljanja kvalitetom djelatnosti obuhvaća nekoliko karakterističnih aktivnosti.

To su:

 • utvrđivanje potreba i očekivanja korisnika
 • uspostavljanje politike kvalitete i ciljeva kvalitete i odgovornosti za njihovo ostvarenje
 • utvrđivanje poslovnih procesa za ostvarenje ciljeva kvalitete
 • utvrđivanje i osiguravanje resursa potrebnih za ostvarenje ciljeva kvalitete
 • utvrđivanje metoda za mjerenje učinkovitosti i djelotvornosti svakog poslovnog procesa
 • primjena metoda za utvrđivanje učinkovitosti i djelotvornosti procesa
 • utvrđivanje načina sprječavanja negativnih pojava i uklanjanje njihovih uzroka
 • uspostavljanje i primjena procesa neprekidnog poboljšavanja sustava upravljanja kvalitetom

Razlozi za primjenu ISO 9001 normi su barijere koje postavljaju velika svjetska tržišta, a napose tržište Europske zajednice, koje je prvo prihvatilo primjenu tih normi.

Europska zajednica je pokrenula proces koji se očituje u sljedećem:

 • kupci su počeli tražiti certifikate za sustav kvalitete prema ISO 9001, kao preduvjet bilo kakvog ugovaranja
 • konkurencija potiče lančanu reakciju, jer već posjeduje certifikate
 • certifikacija sustava kvalitete prema ISO 9001 postaje pokazatelj našeg stava prema kvaliteti
 • kvaliteta se mora unaprijediti, a ISO 9001 je internacionalno prihvaćen način

Normom ISO 9001:2008 utvrđeni su opći zahtjevi na sustav upravljanja kvalitetom kada neka organizacija namjerava:

 • dokazati vlastitu sposobnost za obavljanje djelatnosti koje zadovoljavaju
 • potrebe, zahtjeve i očekivanja korisnika
 • ostvariti zadovoljstvo korisnika učinkovitom primjenom sustava upravljanja kvalitetom, uključujući i procese za poboljšavanje toga sustava