Sustavi upravljanja - ISO 22000:2005

ISO22000ISO 22000:2005 je standard sigurnog rukovanja hranom.

Norma ISO 22000:2005 objavljena je od Međunarodnog udruženja za norme (ISO) s ciljem postavljanja praktičnog okvira za usklađivanje različitih zahtjeva i standarda u jedan globalno prihvaćen standard za sigurnost hrane.

Rastuća potražnja potrošača za sigurnom hranom uvjetovala je da mnoge organizacije razviju sustave kvalitete i sigurnog upravljanja hranom, na temelju Analize Rizika i Kontrole Kritičnih Točaka (HACCP).

2001. godine, organizacija ISO je započela razvoj kontroliranog standarda, koji podrobnije utvrđuje ulogu HACCP-a u sigurnom rukovanju hranom, a koji je kulminirao u novoformiranom ISO 22000 standardu. Standard ISO 22000 teži definiranju sigurnog rukovanja hranom za organizacije koje imaju potrebu uspostave svakodnevnih pravila u rukovanju hranom po cijelom svijetu.

To je jedinstven standard koji obuhvaća sve potrošačke i tržišne potrebe. On ubrzava i pojednostavljuje procese bez kompromitiranja drugih sustava upravljanja kvalitete ili sigurnosti hrane. ISO 22000 je međunarodni certifikacijski standard koji definira zahtjeve upravljanja sigurnošću hrane. Mogu ga koristiti sve organizacije u lancu dobavljača – od poljoprivrednih gospodarstava do uslužnih djelatnosti prehrane, obrade, prijevoza, skladištenja, prodaje i pakiranja.

ISO 22000 sačinjavaju usklađeni standardi sigurnosti hrane prihvaćeni u cijelome svijetu. Integriranjem brojnih načela, metodologija i postupaka, ISO 22000 je lakši za razumijevanje, primjenu i prepoznavanje. To ga čini učinkovitijim i efektnijim alatom ulaza na tržište nego što su to bile prijašnje kombinacije nacionalnih standarda.

ISO 22000 specificira zahtjeve za sustav upravljanja sigurnošću hrane koji kombinira opće poznate ključne elemente s ciljem osiguranja sigurnosti hrane u čitavom lancu proizvodnje i obrade, do točke konzumiranja:

 • Osiguravanjem interaktivne komunikacije na međunarodnoj razini preko lanca dobavljača
 • Usklađivanjem HACCP načela – analizom rizika, identificiranjem kritičnih kontrolnih točaka (CCP), utvrđivanjem kritičnih poveznica, praćenjem kritičnih kontrolnih točaka, utvrđivanjem popravnih postupaka, održavanjem zapisa, provjerom.
 • Usklađivanjem dobrovoljnih i obveznih standarda
 • Kreiranjem strukture koja je povezana sa ISO 9001:2008 standardom
 • Sustavnim upravljanjem
 • Kontrolom procesa

Uspješna primjena sustava upravljanja sigurnošću hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i  provođenje postupaka sukladno načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

 • Smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda
 • Troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane
 • Osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaza o primjeni tih propisa
 • Osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda
 • Pomoć pri osiguranju dosljednosti u kvaliteti proizvoda
 • Pomoć pri identificiranju procesnih poboljšanja
 • Bolje razumijevanje problema sigurnosti hrane unutar tvrtke
 • Izbjegavanje opoziva proizvoda i negativnog publiciteta
 • Povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca
 • Mogućnost certificiranja sustava upravljanja sigurnošču hrane
 • Komplementarnost sa sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO 14001, ...)

ISO22000 - dijagram