Sustavi upravljanja - ISO 14001

ISO14001Protekla dva desetljeća obilježena su kao desetljeća ekološke svjesnosti. Donesen je značajan broj zakona koji se bave ekologijom i propisa kako bi načinili poduzeća ekološki odgovornima. S rastućim interesom za ekološka pitanja od strane javnosti, ekološka odgovornost je postala značajno pitanje. Trenutno postoje dvije vrste ekološke odgovornosti: zakonska i dragovoljna.  

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je pronašla način (ISO 14000 standardi) kako bi pomogla poduzećima u rukovođenju ekološkim standardima. ISO 14000 ekološki standardi zahtijevat će eventualno od kompanija da osiguraju informacije o njihovom EMS (ekološkom management sustavu) izdavanjem godišnjih ekoloških izvješća. Uzimajući u obzir rastuću pažnju vezanu uz ekološka pitanja, organizacijama je potrebna pomoć na svim razinama u cilju ispunjenja ekoloških zahtjeva.

Mnogo organizacija je izloženo troškovima koji su posljedica poštivanja ekoloških zakona i propisa. Ekološki rizici su nesigurni i ekološki izdaci su značajni. ISO 14000 ekološki standardi pomažu organizaciji u upravljanju njenim ekološkim zahtjevima i u osiguravanju da je njena ekološka politika i praksa u skladu s njihovom misijom i ciljevima poslovanja.

ISO 14001 registracija može biti korisna za organizaciju u vidu pomoći da:

  • zadovolje potrošače koji mogu zahtijevati taj standard
  • postignu konkurentsku prednost na globalnom tržištu
  • unaprijede usklađenost s trenutnim ekološkim zakonima, propisima i standardima
  • smanjenja njihove izloženosti ekološkim odgovornostima
  • povećaju svoj goodwill prevencijom zagađivanja i otpada
  • smanje broj audita koji zahtijevaju vanjske organizacije