O HACCP-u

Haccp 1HACCP kao najmoćniji sustav jamstva kakvoće i neškodljivosti namirnica samo je nastavak davnih htijenja i nastojanja da se pučanstvo zaštiti od bolesti koje se prenose hranom.

HACCP (Hazard Analisis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom uzgoja, proizvodnje, pripreme, čuvanja i raspodjele namirnica mogu izravno ili neizravno utjecati na njihovu kakvoću i zdravstvenu ispravnost.

SAD i zemlje Europske zajednice ugradile su HACCP u svoje zakonodavstvo u svim područjima rada s namirnicama i zabranile uvoz prehrambenih proizvoda iz drugih zemalja koji nisu proizvedeni ili priređeni po načelima HACCP sustava. Republika Hrvatska slijedi i u tom pogledu svoje prethodnice.....

Po Zakonu o hrani (NN46/07) svi poslovni subjekti koji su uključeni u proizvodnju, preradu i distribuciju hrane su obvezni u svoje objekte implementirati preventivni sustav samokontrole (HACCP) najkasnije do 01.01.2009.

Haccp 2HACCP nije samo propisana tehnika izvođenja određenih radnji, nego je to novi način razmišljanja kojim se razvijaju navike na kojima počiva strategija odgovornog ponašanja.

Kako bi se omogućila uspješna primjena HACCP-a na sve sektore i segmente prehrambenog lanca, treba zadovoljiti uvjete proizvodnje u skladu s dobrom proizvodnom praksom (GMP – Good Manufacturing Practices) i dobrom higijenskom praksom (GHP - Good Higienic Practices). Uspješnost provedbe HACCP-a proporcionalno je ovisna o stupnju primjene ovih dvaju principa. Uspješna primjena HACCP-a zahtjeva potpunu predanost uprave i radnog osoblja.

Neke od prednost HACCP sustava su:

  • Pokazuje osviještenost
  • Usredotočuje resurse na kritične dijelove
  • Pruža veće pouzdanje u ispravnost proizvoda
  • Smanjeni proizvodni gubici/skupa proizvodnja
  • Korektivne mjere se poduzimaju prije nastanka ozbiljnih problema
  • Rad se kontrolira na licu mjesta, aktivno
  • Troškovi su manji, jer je to dio postupka
  • Dentificiranje problema bez razumijevanja uzroka

Obratite nam se s povjerenjem, naše iskustvo u svim segmentima prehrambene industrije je veliko!