Ostale usluge - Ekonomika poslovanja

REINŽENJERING

Reinženjering poslovnih procesa se formalno definira kao temeljni i radikalni redizajn poslovnih procesa u svrhu postizanja boljih rezultata i boljih performansi, snižavanje troškova, povećanje kvalitete, proizvodnosti rada, cijene, usluga i brzine. Reinženjering je proces koji mijenja organizacijsku kulturu, kreira nove procese, nove sustave, nove strukture i nove načine za provođenje promjene i utječe na uspjeh kompanije.

Značajke reinženjeringa su:

 • promjena razmišljanja
 • orijentacija prema procesima
 • temeljna promjena pristupa u rješavanju problema
 • pokušaj rađenja posla na drugi način
 • drastične promjene
 • ponovni početak
 • neinventivnost, te dinamičan i kreativan pristup poslu
 • korjenito redefiniranje, reorganizacija i redizajn poslovnih procesa
 • orijentacija na temeljne poslovne procese (core business)

POSLOVNI PLANOVI

Što je to poslovni plan? Poslovni plan je pisani dokument koji jasno opisuje poslovnu ideju, njene efekte, početna sredstva, resurse i metode potrebe za njeno ostvarivanje.

Poslovni plan je sustavno strukturiran elaborat iz kojega se mogu iščitavati relevantni odgovori na sva pitanja u svezi s planiranjem, pokretanjem, financiranjem, organiziranjem, vođenjem, razvijanjem i kontrolom poduzetničkog pothvata tijekom cijelog trajanja: kroz razdoblje akvizicije i eksploatacije.

Cilj poslovnog planiranja je:

 • pogled u budućnost, dodjeljivanje resursa, fokusiranje na ključnim točkama
 • pripremanje za moguće probleme i prilike
 • potrebno je kako za početak poslovanja tako i za one koji već posluju kako bi optimizirali svoje poslovanje te rasli i razvijali se prema planu i prioritetu

CJENIK IZRADE INVESTICIJSKIH STUDIJA


VRIJEDNOST INVESTICIJE Cijena bez sufinanciranja Cijena sa sufinanciranjem
A do 19.999 EUR 4.000 kuna 2.000 kuna
B od 20.000 EUR do 49.999 EUR 6.000 kuna 3.000 kuna
C od 50.000 EUR do 79.999 EUR 8.000 kuna 4.000 kuna
D od 80.000 EUR do 99.999 EUR 10.000 kuna 5.000 kuna
E od 100.000 EUR do 149.999 EUR 14.000 kuna 7.000 kuna
F od 150.000 EUR do 199.999 EUR 20.000 kuna 10.000 kuna
G od 200.000 EUR i više prema pos. dogovoru

Na cijene se pribraja iznos PDV-a

Izrada prema metodologiji HBOR-a, metodologiji izrade investicijske studije prihvaćenoj od financijskih institucija.

Investicijska studija okvirno sadrži:

 • podatke o tvrtki,
 • analizu dosadašnjeg poslovanja,
 • analizu tržišta,
 • analizu namjeravane investicije,
 • plan poslovanja,
 • opravdanost namjeravane investicije.