Ostale usluge - CE oznaka

CE oznakaUspješan  izlazak vaše  tvrtke  na  međunarodno  tržište zahtijeva i primjenu standarda, to jest normi koji vrijede na tom tržištu. Primjena normi u vašem izvoznom poduhvatu je važna jer omogućuje najbrži i najlakši put za zadovoljavanje zahtjeva sigurnosti proizvoda utvrđenih tehničkim propisima.

CE oznaka je putovnica proizvoda koja pokazuje da proizvod zadovoljava bitnim zahtjevima sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, zaštite imovine, zaštite okoliša te zaštite javnog interesa propisanim EU direktivama tzv "novog pristupa".

Proizvodi koji zahtijevaju CE oznaku su: niskonaponska oprema, igračke, građevni proizvodi, strojevi, dizala, osobna zaštitna oprema, neautomatske vage, medicinski uređaji, plinski uređaji, toplovodni kotlovi, eksplozivi za civilnu uporabu, potencijalno eksplozivne atmosfere, rekreacijska plovila, uređaji za hlađenje, oprema pod tlakom te telekomunikacijska oprema.

CE oznaka postaje obveza u slučaju kada je Vaš proizvod namijenjen tržištu EU, gdje je oznaka CE obvezatna, i to bez obzira na geografski položaj (državu) proizvođača. To znači da taj zahtjev moraju ispuniti i svi proizvođači iz tzv. "trećih zemalja" koji izvoze na tržište EU.

Što treba znati?

  • Poznavati smjernice i postupke za utvrđivanje sukladnosti – "ocjenjivanje sukladnosti"
  • Poznavati usklađene norme
  • Znati kada uključiti Prijavljeno tijelo (Notified Body)
  • Znati sastaviti tehničku dokumentaciju(mapu)
  • Sastaviti i potpisati "EC izjavu o sukladnosti"
  • Pravilno postaviti oznaku CE

Hrvatska je u sklopu postupka pregovora za pristupanje članstvu EU donijela novo tehničko zakonodavstvo koje propisuje da proizvodi, koji se stavljaju na tržište RH, moraju biti označeni posebnim znakom sukladnosti - CE znakom. U prvi plan se time stavljaju sigurnosni, zdravstveni i ekološki standardi.